Boka

Om du vill boka Josef för ett uppträdande, en workshop eller något Poetry Slam-relaterat så maila till:

josef.hoffert@gmail.com