365 days – 365 poems

365days365poemsbanner

Jag har påbörjat ett engelskspråkigt diktprojekt vid namn 365 days – 365 poems! Ni borde kolla in det på dess hemsida här.

Det har även en facebooksida här.